BIDS - Anmälan och antagning

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 
 • Engelska B eller Engelska 6

Mer om grundläggande behörighet

Mer om behörighet i Engelska

Anmäl dig så här

Antagningsstatistik

Se tidigare antagningsstatistik här!

Studenter

Vem ska du kontakta?

Om du har frågor som gäller:

 • din anmälan
 • meritvärdering och bedömning av grundläggande behörighet
 • dokument som du skickade med din anmälan

kontakta Antagningsservice

 • antagningsresultat
 • sen anmälan och dispens
 • urval

kontakta Antagningsavdelningen vid Lunds Universitet

 • antagningsstatistik
 • information om programmet

kontakta bids [at] keg [dot] lu [dot] se