Samhällsgeografi

Människor och rum

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg eller utredare inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.

Geografiska utvecklingsprocesser

Som samhällsgeograf studerar du människans samspel med sin omgivande värld.  Särskilt fokus läggs på människors ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter och processer i relation till platser och geografiska områden. Bland annat diskuteras hur människor organiserar och utnyttjar jordytan och dess resurser. Alltifrån urbana miljöer till landskap, regioner, länder och globala processer studeras. Samhällsgeografi omfattar många ämnesgrenar och kan med fördel kombineras med andra universitetsämnen.

Vi erbjuder

Frågor

Om du har frågor om ämnet samhällsgeografi, kursutbud eller liknande, kontakta studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se