Humanekologi

Människa och miljö

Humanekologi är ett idealiskt ämne för dig som vill kunna se din yrkesinriktning i ett större sammanhang, vare sig du exempelvis vill arbeta med undervisning, miljövård eller biståndsarbete. Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturer.

Mänsklig interaktion med ekosystemen

En grundläggande fråga inom humanekologin är hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle och försörjningssätt.

Kulturella föreställningar präglar även inflytelserika moderna vetenskaper som nationalekonomi. Därför granskar humanekologer ofta moderna föreställningar om ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling. Genom att jämföra sådana föreställningar med andra vetenskapers insikter om miljöförstöring, klimatförändringar och global ojämlikhet kan humanekologin utmana de idéer som vidmakthåller ett ohållbart och ojämlikt världssamhälle.

Utbildningen i humanekologi ger dig en bred men teoretiskt djuplodande förståelse av samspelet mellan människa och natur i olika tider och i olika delar av världen. Av central betydelse är att förstå hur människors miljörelationer påverkas av deras historia och deras plats i världssystemet. Vi använder oss av stoff, idéer och metoder från flera vetenskaper, däribland antropologi, sociologi, biologi, ekonomisk historia och arkeologi. Vår tvärvetenskaplighet gör det möjligt för oss att allsidigt belysa frågor om miljörättvisa, hållbarhet och politisk ekologi.

Vi erbjuder