Samtliga studenter vid Lunds universitet blir tilldelade ett personligt studentkonto. Alla studentkonton administreras centralt på Lunds universitet. För service, vänligen kontakta servicedesk@lu.se eller telefonnummer 046-222 90 00.

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn samt ett lösenord. Du använder dig sedan av samma identitet under hela din studietid. Syftet med studentkontot är att förenkla för dig som student, och att du bara ska behöva en inloggning till både e-post, Studentportalen, fillager, LU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Läs mer om hur du aktiverar ditt studentkonto här

Aktiveringssida för studentkonto

Alla som studerar vid Lunds universitet har tillgång till Studentportalen och studentkonto, med ett antal olika elektroniska tjänster och resurser. Inloggningsuppgifter skickas hem till dig när du blivit antagen till din första kurs på LU. Via studentportalen får/kan du:

  • Registrera dig på kurser och program som du är antagen till
  • E-postkonto som följer dig under hela studietiden
  • Se dina studieresultat i Ladok
  • Skriva ut verifierbara registrerings- och resultatintyg
  • Tillgång till bibliotekens databaser

Länk till Studentportalen

Läs mer om Studentportalen här

 

Om du av någon anledning inte fått dina kontouppgifter eller om du har problem med ditt studentkonto så kan du kontakta LU Servicedesk via servicedesk [at] lu [dot] se eller telefonnummer 046-222 90 00.


Klicka här för mer information om LU studentkonto