Covid-19 och vårterminen 2021

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

Digital undervisning hela vårterminen 2021

På grund av den rådande samhällsspridningen av Covid-19 genomförs undervisning under våren 2021 huvudsakligen med hjälp av digitala verktyg (online). Vi strävar efter att alla kurser så snart som möjligt ska ha något campusbaserat moment igen, men räkna med att hela vårterminen 2021 kommer att bedrivas online.

Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisningen och följer Lunds universitets rektors beslut för att begränsa risken för smittspridning.

All undervisning sker digitalt med undantag för enstaka moment. Vi uppmanar också alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet.

Covid-restriktioner gäller tills vidare (uppdatering 18 januari)

Universitetet har den 18 januari 2021 beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska fortsätta genomföras med hjälp av digitala verktyg (online) utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Beslutet gäller tills vidare.

Institutionen följer detta beslut och övriga riktlinjer, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning. Det betyder att Institutionens lokaler är stängda för studenter och att all undervisning genomförs digitalt tills annat meddelas.

Studenter ska därför:

Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

För kurs-och programspecifik information, se kurssidan på lärplattformen Canvas.

Studieplatser på SAMBIB - boka plats

Som student kan man nu boka studieplatser på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. 

Här kan ni läsa mer om biblioteket och komma till bokningssystemet.

Ta hand om varandra. Tillsammans hjälps vi åt!