Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Covid-19 information

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

Digital undervisning hela vårterminen 2021

På grund av den rådande samhällsspridningen av Covid-19 genomförs undervisning under våren 2021 huvudsakligen med hjälp av digitala verktyg (online). Vi strävar efter att alla kurser så snart som möjligt ska ha något campusbaserat moment igen, men räkna med att hela vårterminen 2021 kommer att bedrivas online.

Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisningen och följer Lunds universitets rektors beslut för att begränsa risken för smittspridning.

All undervisning sker digitalt med undantag för enstaka moment. Vi uppmanar också alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet.

Covid-restriktioner gäller tills vidare (uppdatering 18 mars)

Universitetet har den 18 mars 2021 beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska fortsätta genomföras med hjälp av digitala verktyg (online) utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Beslutet gäller tills vidare.

Institutionen följer detta beslut och övriga riktlinjer, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning.

Studenter ska därför:

Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser och andra utrymmen för studenter har dock påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt. Universitetet behöver därför justera sitt beslut i detta avseende, så att tillgången till studieplatser ökas samtidigt som miljöerna ska smittsäkras så långt möjligt, med ett ökat avstånd till 2 meter.

För kurs-och programspecifik information, se kurssidan på lärplattformen Canvas.

Studie- och datorplatser samt boka platser på SAMBIB 

Som student kan man nu boka studieplatser på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. 

Som student ska du bara vistas på campus om du till exempel behöver

  • söka information som du inte kan nå hemifrån
  • behöver använda referensmaterial
  • behöver få tillgång till utrustning för digital undervisning och examination.

Dator- eller studieplatser finns i dagsläget i byggnaden Eden samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Platserna måste bokas i förväg. Fakulteten avser att öppna fler studieplatser successivt och information publiceras då på denna sida. 

Boka studie- eller datorplats i Eden eller i biblioteket i Lund via bibliotekets hemsida

Ta hand om varandra. Tillsammans hjälps vi åt!

Höstterminen 2021

På grund utav den rådande situationen kring Covid-19 finns det en möjlighet att höstterminens undervisning kommer ske utanför den normala studiesituationen. Institutionen för Kulturgeografi inväntar för tillfället ett nytt betslut kring höstterminens undervisning. Detta beslut förväntas komma under vårterminen 2021.