Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Thomas Niedomysl

  • Studierektor

Presentation

Thomas Niedomysl är docent i kulturgeografi och studierektor vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Thomas forskar främst om frågor som rör befolkning och regional utveckling.

Publikationer

Vetenskapliga artiklar

Niedomysl, T., Källström, J., Koster, S. & Östh, J. (2018) Inter-regional migration of business owners: who moves and how does moving affect firm performance? Regional Studies (in press).

Niedomysl, T., Prowse, M. & Lund Hansen, A. (2018) Doctoral dissertations in human geography from Swedish universities 1884-2015: demographics, formats and productivity. Journal of Geography in Higher Education (in press).

Östh, J., Shuttleworth, I. & Niedomysl, T. (2018) Spatial and temporal patterns of economic segregation in Sweden’s metropolitan areas: a mobility approach. Environment and Planning A 50 (4) 809-825.

Andersson, M., Lavesson, N. & Niedomysl, T. (2018) Rural to urban long-distance commuting in Sweden: trends, characteristics and pathways. Journal of Rural Studies 59 (3) 67-77.

Niedomysl, T., Hall, O., Archila Bustos, M. & Ernstson, U. (2017) Using Satellite Data on Nighttime Lights Intensity to Estimate Contemporary Human Migration Distances. Annals of the Association of American Geographers 107 (3) 591-605.

Niedomysl, T. Ernstson, U. & Fransson, U. (2017) The accuracy of migration distance measures. Population, Space and Place 23 (1) e1971.

Thelin, M. & Niedomysl, T. (2015) The (ir)relevance of geography for school choice: evidence from a Swedish choice experiment. Geoforum 67 (7) 110-120.

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2015) Is the tied returnee male or female? The trailing spouse thesis reconsidered. Population, Space and Place 21 (8) 872-881.

Niedomysl, T. & Fransson, U. (2014) On distance and the spatial dimension in the definition of internal migration. Annals of the Association of American Geographers 104 (2) 357-372.

Niedomysl, T. & Clark, W.A.V. (2014) What matters for internal migration, jobs or amenities? Migration Letters 11 (3) 377-386.

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2013) Back to the city: internal return migration to metropolitan regions in Sweden. Environment and Planning A 45 (10) 2477-2494.

Niedomysl, T., Elldér, E., Thelin, M., Larsson, A. & Jansund, B. (2013) Learning benefits of using 2D versus 3D maps: evidence from a randomized controlled experiment. Journal of Geography 112 (3) 87-96.

Niedomysl, T. & Jonasson, M. (2012) Towards a theory of place marketing. Journal of Place Management and Development 5 (3) 223-230.

Niedomysl, T. & Amcoff, J. (2011) Why return migrants return: survey evidence of motives for internal return migration in Sweden. Population, Space and Place 17 (5) 656-673.

Niedomysl, T. (2011) How migration motives change over distance: evidence on variations across socioeconomic and demographic groups. Regional Studies 45 (6) 843-855.

Niedomysl, T. & Amcoff, J. (2011) Is there hidden potential for rural population growth in Sweden? Rural Sociology 76 (2) 257-279.

Niedomysl, T. & Hansen, H. (2010) What matters more for the decision to migrate: jobs versus amenities. Environment and Planning A 42 (7) 1636-1649.

Niedomysl, T., Östh, J. & Van Ham, M. (2010) The Globalisation of Marriage Fields: the Swedish Case. Journal of Ethnic and Migration Studies 36 (7) 1119-1138.

Andersson, I. & Niedomysl, T. (2010) Clamour for Glamour? Place marketing and city competition for hosting the Swedish tryouts to the Eurovision Song Contest. Journal of Economic and Social Geography (TESG) 101 (2) 111-125.

Niedomysl, T. (2010) Towards a conceptual framework of place attractiveness: a migration perspective. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 92 (1) 97-109.

Hansen, H. & Niedomysl, T. (2009) Migration of the Creative Class: evidence from Sweden. Journal of Economic Geography 9 (2) 191-206.

Niedomysl, T. & Malmberg, B. (2009) Do open-ended survey questions on migration motives create coder variability problems? Population, Space and Place 15 (1) 79-87.

Niedomysl, T. (2008) Residential preferences for interregional migration in Sweden: demographic, socio-economic and geographical determinants. Environment and Planning A 40 (5) 1109-1131.

Niedomysl, T. (2007) Promoting rural municipalities to attract new residents: an evaluation of the effects. Geoforum 38 (4) 698-709.

Niedomysl, T. (2005) Tourism and Interregional Migration in Sweden: an explorative approach. Population, Space and Place 11 (3) 187-204.

Niedomysl, T. (2004) Evaluating the effects of place marketing campaigns on interregional migration in Sweden. Environment and Planning A 36 (11) 1991-2009.

Andra publikationer

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2018) Samhällsvetenskaplig forskning allt mindre relevant. Debattartikel i Svenska Dagbladet.

Shuttleworth, I., Östh, J. & Niedomysl, T. (2017) Sweden: internal migration in a high-migration Nordic country. In Champion, T., Cooke, T. and Shuttleworth, I. Internal Migration in the Developed World: Are We Becoming Less Mobile? Sid. 203-225. Routledge, London.

Ernstson, U. & Niedomysl, T. (2016) Hallsberg – Sveriges befolkningsmässiga mitt. Byggindex. Nummer 10, 11.

Amcoff, J., Niedomysl, T. & Östh, J. (2016) Forskare: Släpp fixeringen vid 6–8 regioner. Debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ernstson, U. & Niedomysl, T. (2016) Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt ligger i Hallsberg. Tidskriften Välfärd (Statistiska Centralbyrån). Nummer 1, 18-19, 32.

Ernstson, U. & Niedomysl, T. (2015) Featured graphic: Mean Center of Population for Sweden, 1810-2010. Environment and Planning A 47 (8) 1595-1596.

Niedomysl, T., Amcoff, J. & Östh, J. (2015) “Segregation i Skåne”. Region Skåne.

Niedomysl, T. Amcoff, J. & Östh, J. (2015) Segregationen i Skåne ökar. Debattartikel i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Östh, J., Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2014) “Segregationen i Stockholmsregionen: Kartläggning med EquiPop”. Rapport 2014:9, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Amcoff, J., Niedomysl, T. & Östh, J. (2014) ”In- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen: Kartläggning med EquiPop”. Rapport 2014:8, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Niedomysl, T. & Amcoff, J. (2013) Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000 till, från och inom Stockholms län, Rapport 2013:4, Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Niedomysl, T. & Amcoff, J. (2012)”Varför flyttar svenska barnfamiljer?”. Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Östh, J., Niedomysl, T., Amcoff, J., Ander, L. & Hedberg, S. (2011) ”Arbetsmarknad i förändring – En analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete”. Arbetsmiljöverket, Stockholm.

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2011) ”Vart tar invandrarna vägen? Vidareflyttning under 00-talet bland nyanlända flykting-, arbets- och äktenskapsinvandrare”. Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting.

Östh, J., Niedomysl, T. & Bo Malmberg, B. (2011) “Using data from social networking sites to predict spread of pandemic influenza”. Working paper.

Niedomysl, T. & Amcoff, J. (2011)”Pensionspuckeln” 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen (och lite annat om 55+)”. Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting.

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2011) Besöksmål i Sverige: Analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2008. Tillväxtverket, Rapport 0078.

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2011) Dags att flytta hem? Framtider 2011:1 sid 20-23.

Östh, J., Van Ham, M. & Niedomysl, T. (2010) The geographies of recruiting a partner from abroad: an exploration of Swedish data. In Heikkilä, E. and Yeoh, B. International Marriages in the Time of Globalization. Sid. 155-169. Nova Science Publishers, New York.

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2010) Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige. Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting.

Niedomysl, T. (2009) Kejsarens nya kläder? Kommunal Ekonomi. Nummer 2, 32-33.

Niedomysl, T. (2009) För vem är attraktiva boendemiljöer attraktiva? I Nilermark, K. Boendets yttre värden. Sid. 10-13. Kalmar, County administrative board i Skåne län.

Amcoff, J. Niedomysl, T. (2010) Återvändandet – en studie av vem som flyttar hem. Arbetsrapporter nr 721. Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet.

Niedomysl, T. & Malmberg, B. (2009) Arbetsmarknadsrelaterade flyttningar i Sverige. In Vinnova. Rörlighet, pendling och regionförstoring för bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar tillväxt. Sid. 48-53. Stockholm, Vinnova.

Abramsson, M. & Niedomysl, T. (2008) Äldre personers flyttningar och boendepreferenser. I Bo bra hela livet, SOU 2008:113; Socialdepartementet. Fritzes: Stockholm; 197-229.

Andersson, R., Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2008) Inflyttningen till stockholmsregionen 1994-2006 i ett etniskt perspektiv. Regionplane- och Trafikkontoret, Stockholms läns landsting.

Niedomysl, T. & Östh, J. (2008) Analys av flyttningar till och från Timrå kommun 1991-2004. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Östh, J. & Niedomysl, T. (2007) Analys av kvarboende och utflyttning bland personer som flyttade till Region Sparbanken Nord 1996-2000. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Niedomysl, T. (2007) Leder standardhöjningar i bostadsfastigheter till förändringar i hyresgästers socioekonomiska sammansättning? Analys av renoverade bostadsfastigheter i Stockholm. Working paper no. 53. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Niedomysl, T. (2007) Högre betyg i Halmstad trots lägre kunskapsnivåer? Debattartikel i Hallandsposten.

Niedomysl, T. (2006) Migration and Place Attractiveness. Geografiska Regionstudier nr 68, Uppsala universitet. Published PhD thesis.

Niedomysl, T. (2006) Re-examining Migration Motives in the Nordic countries with a focus on Sweden. In Niedomysl, T. Migration and Place Attractiveness. Sid. 111-127. Geografiska Regionstudier nr 68, Uppsala universitet. (unpublished paper part of PhD thesis)

Niedomysl, T. & Amcoff, J. (2005) PM med förslag till förbättringar och utökat användande av besöksmålsdatabasen. (Turistdelegationen, Stockholm)

Amcoff, J. & Niedomysl, T. (2005) Besöksmål i Sverige – Analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2003. (Turistdelegationen, Stockholm)

Hogdal, J., Lundmark, M. et al. (2005) Mål 1 Norra Norrland 2003-2005 - Uppdatering av halvtidsutvärderingen. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hogdal, J., Lundmark, M. et al. (2005) Mål 1 Södra Norrland 2003-2005 - Uppdatering av halvtidsutvärderingen. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hogdal, J., Lundmark, M. et al. (2005) Mål 2 Norra 2003-2005 - Uppdatering av halvtidsutvärderingen. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hogdal, J., Lundmark, M. et al. (2005) Mål 2 Södra 2003-2005 - Uppdatering av halvtidsutvärderingen. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hogdal, J., Lundmark, M. et al. (2005) Mål 2 Västra 2003-2005 - Uppdatering av halvtidsutvärderingen. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hogdal, J., Lundmark, M. et al. (2005) Mål 2 Öarna 2003-2005 - Uppdatering av halvtidsutvärderingen. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Niedomysl, T. & Borgegård, L-E. (2004) Marketing the north: Place marketing to attract in-migrants to the northern parts of Sweden. In Eckardt, F and Kreisl, P. City images and Urban Regeneration. Sid. 83-98. Peter Lang Publishers, Frankfurt.

Fransson, U. & Niedomysl, T. (2004) Bostäder i närområdet för äldre i villa. In Äldrelandskapet: Äldres boende och flyttningar, Fransson, U. Red. Sid. 117-140. Forskningsrapport 2004:1 (Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet).

Niedomysl, T., Tillman, A-M. & Fransson, U. (2003) Befolkningsutveckling i Hedesunda församling. Working paper no. 44. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Hedman, J., Berger, S. et al. (2003) Kluster för stärkt konkurrenskraft, halvtidsutvärdering av Mål 1 Norra Norrland 2000-2006. (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hedman, J., Berger, S. et al. (2003) Hållbar livsmiljö i utveckling, halvtidsutvärdering av Mål 1 Södra Skogslänsregionen 2000-2006 (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hedman, J., Berger, S. et al. (2003) Kunskap för varaktig tillväxt, halvtidsutvärdering av Mål 2 Norra 2000-2006 (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hedman, J., Berger, S. et al. (2003) Med näringslivet i fokus, halvtidsutvärdering av Mål 2 Västra 2000-2006 (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hedman, J., Berger, S. et al. (2003) Näringsliv och utbildning i förändring, halvtids-utvärdering av Mål 2 Södra 2000-2006 (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Hedman, J., Berger, S. et al. (2003) Infrastruktur för framtida örike, halvtidsutvärdering av Mål 2 Öarna 2000-2006 (Verket för näringslivsutveckling NUTEK, Stockholm)

Karlsson, D. & Niedomysl, T. (2001) Flyttningar till och från Torsby kommun under år 2000 – Om flyttmotiv och kommunens roll. Arbetsrapport 2001:12 Karlstads universitet.

Karlsson, S., Niedomysl, T. & Nordström, S. (2001) Mer än en massa papper? – innovationer och utveckling inom Värmlands skogsindustriella kluster – Paper Province. Arbetsrapport 2001:7 Karlstads universitet.

Niedomysl, T. (2001) Utvärdering av Vänort 2001 Karlstad - Ljubljana. Delrapport. Arbetsrapport 2001:3 Karlstads universitet.

Niedomysl, T. (2001) Infrastruktur för en hållbar turismutveckling i Vänerland. En förstudie och idéskrift. Arbetsrapport 2001:1 Karlstads universitet.

Karlsson, S. & Niedomysl, T. (2000) Den mobila kohorten. Om värmländsk ungdomsmigration 1999. Arbetsrapport Karlstads universitet.

Karlsson, S. & Niedomysl, T. (2000) Unga flyttar! En studie av ungdomars flyttning till och från Värmland 1999. County administrative boards rapport 2000:12, County administrative board Värmland.

Blom, T., Niedomysl, T. & Östling, C. (1998) Studera vidare – Uppväxtmiljöns betydelse ur ett geografiskt och socialt perspektiv, med exempel från Bergslagen. Forskningsrapport 98:4, Högskolan i Karlstad, Gruppen för regionalvetenskaplig forskning.

E-post: thomas [dot] niedomysl [at] keg [dot] lu [dot] se

Studierektor (tjänstledig)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

+46 72 084 06 55

318

16

Universitetslektor

CIRCLE

11

Universitetslektor

Centrum för ekonomisk demografi

10

Universitetslektor (tjänstledig)

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

+46 72 084 06 55

318

16

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten