MFS

Samla uppsatsdata utomlands

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. Fältarbetet ger möjlighet till att samla material till en uppsats eller ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. MFS stipendiet är på 27000 kr och söks numera centralt på Lunds universitet.

Minor Field Studies: Stipendium

Stipendiet på 27 000 kr avser att täcka resa samt delar av fältkostnader under vistelsen. För att kunna söka MFS ska du ha 150 högskolepoäng före utresa samt:

  • vara svensk medborgare
  • eller nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige i minst ett år
  • eller ha PUT

Aktuell utlysning

Du har möjlighet att ansöka under ett flertal ansökningsperioder under 2017/2018. Sökande som vill beviljas stipendium hösten 2017 kan åka tidigast i november 2017.

Information om hur du söker och aktuella ansökningsperioder hittar du här.

 

MFS