Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrelsens uppdrag

Institutionen ledas av en institutionsstyrelse och under denna av en prefekt.

Institutionsstyrelsen ska:

 • besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning;
 • följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt;
 • besluta i frågor som överlämnats till styrelsen;
 • ge förslag på prefekt och ställföreträdande prefekt till fakultetsstyrelsen som tillsätter posterna.

Prefekten ansvarar för den omedelbara ledningen av verksamheten vid institutionen och ska särskilt:

 • främja goda arbetsförhållanden för studenter och anställda samt ett gott samarbete inom institutionen;
 • vara arbetsledare för personalen och fördela göromålen mellan arbetstagarna;
 • ansvara för den ekonomiska förvaltningen för institutionen;
 • anta studenter till forskarutbildning om denna fråga delegerats till institutionen;
 • yttra sig över tillsättning av ledig tjänst vid institutionen där förslag inte upprättas av annat organ;
 • se till att styrelsens beslut verkställs;
 • fullgöra de uppgifter som i övrigt åvilar prefekt enligt gällande föreskrifter eller en universitetsmyndighets beslut.

Till institutionsstyrelsen delegeras att besluta om:

- avseende grundutbildning:

 • antal utbildningsplatser på fristående kurs inom ramen för institutionens grundutbildningsuppdrag;
 • avvikelse från huvudregeln om platsgaranti till högre kurs;
 • fastställande av kursplan;
 • utseende av examinator;
 • kompletterande antagning till kurser;
 • tillgodoräknande av studier vid andra lärosäten inom och utom landet beträffande utbildning som ej ingår i program.

Till prefekten delegeras att besluta om:

- avseende ekonomiska ärenden:

 • godkännande av ansökan om forskningsprojekt mindre än 3 mkr;
 • godkännande av uppdragsavtal mindre än 400 tkr.

- avseende forskarutbildning:

 • fastställande av individuell studieplan;
 • antagning till forskarutbildning;
 • utseende av examinatorer.

- avseende personaladministrativa ärenden:

 • tillsättning av befattning som gästlärare, amanuens, assistent och teknisk/administrativ personal (anm. ej löneinplacering);
 • tillsättning av befattning som timlärare;
 • tillsättning av anställning som doktorand (anm. ej löneinplacering);
 • utseende av innehavare av utbildningsbidrag för doktorander;
 • fastställande av arbetsinstruktioner för institutionspersonalen. 

Källor:

Universitetsstyrelsens beslut 1993-02-08 (dnr I A 19 13786/1993).
Föreskrifter om institutioner beslutad 1993-06-24 (dnr I A 32 11332/93).
B
eslut i samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelse 2004-03-18 (dnr S A 35 8/2004)

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten