Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Systematiskt brandskyddsarbete

Inom Lunds Universitet ska vi arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom och som främjar verksamheten som bedrivs och tryggar en fortsatt drift. Alla som besöker universitetets lokaler; anställda, studenter och besökare, skall känna trygghet vad gäller brandskydd och möjlighet till säker utrymning.

Både anställda och studenter har ett ansvar att försöka minimera risk för ohälsa och olycksfall. Viktig information hittar du i Säkerhetsbroschyr för anställda, Säkerhetsbroschyr för studenter eller på www.lu.se/emergency

Du kan läsa mer om institutionen systematiska brandskyddsarbete i följande dokumentation, Systematiskt brandskyddsarbete.

 

VID BRANDLARM

VARNA omgivningen

RÄDDA och hjälp alla personer som är i omedelbar fara. Stäng dörrar och fönster.

LARMA räddningstjänsten genom att trycka på larmknapp eller via SOS Alarm på nummer 112

SLÄCK branden om Du bedömer att Du klarar av det utan att ta onödiga risker

UTRYM byggnaden via utrymningsvägarna. Välj rökfri väg och utrym via trapphus

BEGE DIG TILL ÅTERSAMLINGSPLATSEN och stanna kvar där och avvakta information från ansvarig eller brandbefäl. Rapportera omedelbart om någon saknas eller kommit till skada. Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd ges. Geocentrum 1 återsamlingsplats är på södra delen av parkeringen bakom huset (mellan Geocentrum 1 och Gerdahallen).


Vid utrymning behövs en utrymningsledare per våningsplan. Inga speciella personer är utsedda till utrymningsledare. En frivillig/våning tar rollen som utrymningsledare vid utrymning. Väst hänger i korridor. Utrymningsledarens arbetsuppgift är att kolla att våningsplanet tömt. Utrymningsledare ska kontrollera alla lokaler på våningsplanet, inklusive toaletter och hiss. Utrymningsledare meddelar räddningstjänsten att våningsplanet är tömt. Därefter vaktar utrymningsledarna husets ingångar så att ingen går in i huset igen. Räddningstjänsten ger besked om när det är tillåtet att gå in igen.

 

BRANDSKYDDSORGANISATION

På Geocentrum 1 bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet gemensamt av Akademiska hus (fastighetsägare), Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys (ansvar för våningsplan 0 och 2) och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (ansvar för våningsplan 1, 3, 4 och 5). 

Ytterst brandskyddsansvarig är prefekten med arbetsuppgifter delegeras till brandskyddsansvarig på institutionen.

Brandskyddsansvariga på Geocentrum 1:
Marcin Jackowicz-Korczynski (marcin [dot] jackowicz-korczynski [at] nateko [dot] lu [dot] se, 046-222 37 94)
Arvin Khoshnood (arvin [dot] khoshnood [at] keg [dot] lu [dot] se, 046-222 86 90)

 

Delegation av systematiskt brandskyddsarbete


Brandskydd

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten