Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling, mångfald

Institutionens jämställdhetsplan utgår från "Fakultetens handlingsplan för jämställdhet likabehandling och mångfald " och anger konkreta åtgärder som kommer att vidtas i institutionens systematiska och målinriktade jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete.

Nedan finner du institutionens handlingsplan. Institutionens handlingsplan för jämställdhet och likabehandling tar upp institutionens mål och arbetsuppgifter för 2016. Under 2017 fortsätter arbetet med att genomföra kvarvarande åtgärder från 2016-års handlingsplan. Under 2017 fortsätter även arbetet med att implementera den nya arbetsordningen kring jämställdhet, likabehandling och mångfalds-frågor som innebär att institutionen inte längre ska arbeta utifrån årliga handlingsplaner. Handlingsplanen gäller alla institutionens studenter och anställda och syftar dels till att ge lika möjligheter för anställda och studenter och dels till att förebygga och förhindra kränkning. Nedan presenteras dokument som kan vara till stöd när någon upplever sig vara kränkt. 

Handlinsplan för jämställdhet och likabehandling 2016 

Åtgärdsordning - diskriminering, likabehandling och trakasserier för studenter

Åtgärdsordning - diskriminering, likabehandling och trakasserier för anställda

Stöd vid åtgärder vid fall av diskriminering, bristande likabehandling och trakasserier

Ytterst ansvarig för institutionens arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald är prefekten. Arbetet med frågorna drivs av Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM-gruppen) som består av följande medlemmar:

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten