Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Historik

Geografi inrättades som ämne med examinationsrätt vid Lunds universitet år 1892. År 1897 inrättades den första tillförordnade professuren i geografi (historia och geografi) och ämnet fick en fastare institutionskaraktär. Denna roll stärktes ytterligare år 1909, då en fast professur i geografi inrättades.

Ämnet/institutionen för geografi lokaliserades till en början till universitetshuset men flyttades efter några år till vindsvåningen i Kungshuset/Lundagårdshuset. Institutionen blev kvar i Kungshuset till 1930, då den flyttade till de då nybyggda lokalerna för Geologi och Geografi på Sölvegatan 13. År 2003 bytte institutionen lokaler igen – nu till det nyinrättade Geocentrum I på Sölvegatan 10.

Under 1940-talet hade ämnets två grenar – kultur- och naturgeografi – kommit att alltmer profilera sig i olika riktningar, vilket ledde till ökade krav på geografiämnets delning. Denna delning genomfördes i början av 1950-talet och separata professurer i kultur- och naturgeografi inrättades.

Delningen markerades ytterligare i början av 1960-talet då ämnesgrenarna fördes till olika fakultetsområden – naturgeografi till naturvetenskaplig fakultet och kulturgeografi till den då nyinrättade samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ytterligare en viktig händelse i ämnets utveckling inträffade i början av 1960-talet, då en ekonomisk fakultet skapades vid universitetet och en professur i ekonomisk geografi inrättades. I samband med detta kompletterades institutionens svenska namn till: Kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Det senaste tillskottet till institutionens vetenskapliga utveckling och inriktning togs 2009, då institutionen för Humanekologi lämnade det humanistiska området och knöts som en avdelning till institutionen.

Institutionen är idag en modern forskningsframgångsrik institution och den erhöll mycket goda omdömen i universitetets interna forskningsutvärdering (RQ08). Både forsknings- och utbildningsmässigt ligger den bland de högst rankade områdena vid universitetet och är bl.a. värd för flera framgångsrika nationella och internationella forsknings- och utbildningsprogram.

Totalt arbetar för närvarande ca 60 personer i olika befattningar vid institutionen.


Är du intresserad att läsa mer om historik av forskningen vid institutionen?

Ladda ner artikeln "Janusansikte"

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten