Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden

Författare

 • Richard Ek
 • Manne Gerell
 • Nicklas Guldåker
 • Per Olof Hallin
 • Mikaela Herbert
 • Tuija Nieminen Kristofersson
 • Annika Nilsson
 • Mona Tykesson

Summary, in Swedish

Håller Sverige på att glida isär, fragmenteras eller är sprickorna i välfärden få och begränsade? Det är svårt

att bortse från att de senaste 30 årens utveckling har inneburit stora förändringar i den välfärdsstat som

utvecklades främst efter andra världskriget. I vissa avseenden har skyddsnäten blivit glesare. Utvecklingen

har varit särskilt markant efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Samtidigt har stora delar

av befolkningen fått en högre levnadsstandard och större valfrihet än tidigare. Att göra riskbedömningar

ingår numera i de flesta familjers vardagsliv, om det så gäller val av bostad, boendeort, yrkesval, mat, skola,

bank, lån, vårdcentral, försäkrings- eller elbolag för att bara nämna några av alla de valsituationer som

uppstått. Värre är det för de grupper som har mer utsatta livssituationer och inte kan eller har begränsade

möjligheter att välja. Dessa grupper finns både på landsbygden och i städerna. Strukturförändringar

inom näringsliv, utvecklingen i omvärlden och förändringar i den traditionella välfärdsstaten leder till

osäkerheter för många människor och deras livssituationer och framtidsutsikter. I många delar av Europa

återvänder en politiskt aggressiv nationalism som utnyttjar den oro som växt fram i eurokrisens spår. Om

sociala risker hittills främst handlat om social utsatthet för vissa individer, sociala grupper och bostadsområden

kommer framtiden kanske att innebära en breddad riskbild med ökad ekonomisk, politisk och

etnisk polarisering, men också ifrågasättande och angrepp på demokratiska institutioner. Att i förtid göra

relevanta bedömningar av sociala risker kan utifrån ett sådant perspektiv vara en god försäkring för att så

tidigt som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla den demokrati och de starka tillitsformer

som kännetecknat ett land som Sverige.Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt har analyserat sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklat metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt gett förslag på förebyggande åtgärder för att hantera sociala risker.

Avdelning/ar

 • Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

18

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Malmö University Publications in Urban Studies

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • Social risk
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Landskrona
 • Postindustriella staden
 • bostadsområden
 • forskningscirkel
 • områdesbaserad analys
 • risk- och sårbarhetsanalys

Status

Published

Projekt

 • Social risks, civil society transformation and strategic risk management

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-87997-00-6