Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Social stress och sociala risker i två städer – ett analysexempel

Författare

 • Nicklas Guldåker
 • Mona Tykesson

Redaktör

 • Richard Ek
 • Manne Gerell
 • Nicklas Guldåker
 • Per-Olof Hallin
 • Mikaela Herbert
 • Tuija Nieminen Kristofersson
 • Annika Nilsson
 • Mona Tykesson

Summary, in Swedish

Människor som lever under social utsatthet bor ofta i särskilda delar av städer. I grannskap som präglas av strukturella riskfaktorer som arbetslöshet, otrygg boendemiljö, trångboddhet och territoriell marginalisering (utsatta bostadsområden), tenderar också befolkningen att utsättas för social stress, ohälsa, social oro och oönskade sociala händelser i högre utsträckning än andra. Detta tydliggörs genom högre ohälsotal och höga anmälningstal för brott, skadegörelse, klotter, vandalism, bränder och ibland konflikter mellan ungdomsgrupper och polis. Många samverkande risk- men få skyddsfaktorer kan leda till olika former av social utsatthet, social stress och sociala risker.

Kapitlet inleds med en bakgrund och diskussion om teoretiska perspektiv på social stress och sociala stressorer samt vilka mätbara indikatorer (variabler) som är lämpliga för att bedöma dem och de är forskningsmässigt förankrade. Dessa variabler diskuteras och visualiseras var och en för sig i förhållande till hot spots av anlagda bränder i Malmö och Helsingborg. Det statistiska förhållandet (korrelationer) mellan de enskilda variablerna och anlagda bränder per 1000 invånare visas och diskuteras genom grafer. Vidare förenas variablerna i ett index kallat Index för levnadsvillkor (Index of Living Conditions- ILC). Detta steg är viktigt eftersom detta index kan ses som en mer övergripande indikator på människors levnadsvillkor i städers bostadsområden. Även detta index korreleras med anlagda bränder per 1000 invånare. Vidare presenteras och analyseras städernas områden utifrån ett perspektiv som omfattar både levnadsvillkor och anlagda bränder per 1000 invånare. Detta görs genom en så kallad klusteranalys. Avslutningsvis diskuteras analysens resultat utifrån kapitlets ställda frågeställningar, olika för- och nackdelar med analysen och vidare hur statistiska och rumsliga metoder kan användas vidare.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

60-82

Publikation/Tidskrift/Serie

Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden

Volym

18

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Malmö University Publications in Urban Studies

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • social stress
 • social risk
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Geografiska informationssystem
 • geografisk analys

Status

Published

Projekt

 • Social risks, civil society transformation and strategic risk management

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-87997-00-6