Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Rumsliga skillnader i den socialt fragmenterade staden

Författare

 • Nicklas Guldåker
 • Mona Tykesson Klubien
 • Per-Olof Hallin
 • Jerry Nilsson

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras bostadsbrandutvecklingen mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien. Rapporten kommer att belysa den generella bostadsbrandsutvecklingen över tid och rum och redogöra för hur vanligt förekommande olika kategorier av bostadsbränder är i olika storstadsområden.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

3

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Human Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Geografiska informationssystem
 • GIS
 • Rumslig analys
 • Storstadsområden
 • Malmö
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Attunda
 • Södertörn
 • Räddningstjänst
 • Anlagd brand
 • Aavsiktlig brand
 • Teknisk brand
 • Visualisering
 • tematiska kartor
 • värmekarta
 • koroplet

Status

Published

Projekt

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-166-6