Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Hembesök som brandförebyggande arbete

Författare

 • Johan Nordgren
 • Hallin Per-Olof
 • Mona Tykesson Klubien
 • Jerry Nilsson
 • Nicklas Guldåker

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. Denna rapport fokuserar på hembesök som förebyggande brandskyddsarbete och hur det kan utvärderas. En teoretisk analysmodell för utvärdering av hembesök prövas empiriskt.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

6

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Human Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Brandförebyggande
 • mixed method
 • Hembesök
 • Räddningstjänst
 • RSYD
 • Räddingstjänsten syd
 • Utvärdering
 • Malmö
 • Teoretisk modell
 • Brandriskmiljö
 • Brandskyddsförmåga

Status

Published

Projekt

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-169-7