Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden – en statistisk analys

Författare

 • Jerry Nilsson
 • Per-Olof Hallin
 • Mona Tykesson Klubien
 • Nicklas Guldåker

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien utifrån ett statistiskt perspektiv.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

BOSTADSBRÄNDER I BOSTADSOMRÅDEN

Issue

4

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Human Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Statistik
 • Statistisk analys
 • Levnadsvillkor
 • Index
 • Anlagd brand
 • Oavsiktlig brand
 • Malmö
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Attunda
 • Södertörn
 • Regressionsanalys
 • Socioekonomiska faktorer
 • Räddningstjänst

Status

Published

Projekt

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-167-3