Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Bostadsbränder i storstadsområden – teoretiska utgångspunkter

Författare

 • Per-Olof Hallin
 • Nicklas Guldåker
 • Jerry Nilsson
 • Mona Tykesson Klubien

Summary, in Swedish

Syftet med denna rapport är att ge en teoretisk ram kring hur bostadsbränder kan förstås och analyseras. I kommande rapporter kommer mer utvecklade jämförelser och statistiska analyser att presenteras.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

2

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Human Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Teoriska utgångspunkter
 • Brandprocess
 • Brandskyddsförmåga
 • brand
 • Brandtillbud
 • Brandriskmiljö
 • Bestämningsfaktorer
 • Malmö
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Södertörn
 • Attunda
 • MSB
 • Anlagda bränder
 • Oavsiktliga bränder
 • Tekniska fel

Status

Published

Projekt

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-165-9