Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Författare

 • Nicklas Guldåker
 • Per-Olof Hallin
 • Mona Tykesson Klubien
 • Jerry Nilsson

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras och analyseras det förebyggande brandsäkerhetsarbete som genomförs
och utvärderas i de räddningstjänstförbund och storstadsområden som ingår i studien. Genomgången berör olika förebyggande aktiviteter och faktorer som påverkar brandsäkerhetsarbetet med primärt fokus på bostadsbränder. I rapporten presenteras även ett förslag på hur ett områdesbaserat arbetssätt kan utvecklas och tillämpas som ett stöd till räddningstjänsters och andra berörda samhällsaktörers arbeten med att minska antalet brandriskmiljöer och höja
brandskyddsförmågan hos enskilda hushåll och andra aktörer.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

5

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Human Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • Brand
 • bostadsbrand
 • Brandsäkerhet
 • Räddningstjänst
 • Förebyggande
 • Brandförebyggande
 • Områdesprofil
 • Utvärdering
 • Malmö
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Attunda
 • Södertörn
 • Bransrisk
 • Brandriskmiljö
 • Brandskydd

Status

Published

Projekt

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-168-0