Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Universitetsadjunkt

Photo of Mona Tykesson Klubien

Bostadsbränder i storstadsområden

Författare

  • Nicklas Guldåker
  • Hallin Per-Olof
  • Jerry Nilsson
  • Mona Tykesson

Summary, in Swedish

Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

De forskningsfrågor som ska besvaras är:
• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?
• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?
• Varför finns det skillnader i brandförekomst inom och mellan de olika storstadsområdena?
• Hur bedrivs och utvärderas brandsäkerhetsarbete i de olika storstadsområdena?
• Hur bör brandsäkerhetsarbetet bedrivas och utvärderas i den socialt fragmenterade staden?

Bostadsbränderna per 1 000 invånare minskar överlag i hela Sverige mellan 2007-2015. Det gäller även i storstadsområdena där särskilt Malmö har en kraftig nedgång främst beroende på ett minskat antal anlagda bränder. Samtliga storstadsområden har tydliga rumsliga koncentrationer av bostadsbränder.

Avdelning/ar

  • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2018-03-11

Språk

Svenska

Volym

MSB1171

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ämne

  • Human Geography

Status

Published

Projekt

  • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-7383-799-6