Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mona Tykesson Klubien

  • Undervisar på 5 kurser
  • Kursansvarig för SGEL34, SGEL44 och SGEL45

Presentation

Mona undervisar i Geografiska informationssystem på flera av institutionens GIS-kurser och moment:

  • SGEG10: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar
  • SGEL34: Samhällsgeografi GIS - Teoretiska applikationer inom samhällsplaneringsområdet 
  • SGEL44: GIS i urban och regional planering: projektarbete
  • SGEL45: GIS i regional planering
  • HEKA22:2: Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling: Miljöhistoria

Pågående forskning

Vid sidan av undervisningen arbetar Mona i Malmö högskolaprojektet: 

  • Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade stadenTidsram: 2014-01-01-2017-06-30. Finansiär: MSB

Projekts syfte är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder och brandförlopp. 

Inom ramen för tidigare projekt har Mona, Nicklas Guldåker, Ola Hall och PO Hallin utvecklat en geodatabas med geodata och socioekonomiska variabler för Malmö och Helsingborg: 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Mona Tykesson
Mona Tykesson
E-post: mona [dot] tykesson_klubien [at] keg [dot] lu [dot] se

Universitetsadjunkt

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

+46 46 222 84 19

418: Geocentrum I

16

Övriga publikationer

Bohman, Helena; Gerell, Manne; Lundsten, Jonas; Tykesson, Mona (2013) Stadens bränder, del 2. Publisher: Malmö University Publications in Urban Studies, ISBN: 9789198105803

 

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten