Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Burlingame_Photo

Katherine Burlingame

Universitetsadjunkt

Burlingame_Photo

Dead Landscapes – and how to make them live

Döda landskap – och hur att ge dem liv

Författare

 • Katherine Burlingame

Summary, in Swedish

Dagens hanterande av etablerade kulturarvslandskap har i många fall medfört åtgärder som försvårar en direkt och sinnlig upplevelse av landskapet. Standardiserade rutiner, ett musealt tänkande och en upplevelseinriktad ”disneyfiering” har på olika sätt bidragit till detta. I avhandlingen utvecklas förslag för att återskapa den omedelbara och ibland förtrollande förnimmelse som ett historiskt laddat landskap kan ge upphov till. Det sker genom att presentera en ny landskapsmodell som kombinerar de mer praktiska komponenterna kring plats och historia (eng. ’locale’ och ’story’) i kulturarvshanteringen med strategier som utforskar de känslomässiga och affektiva dimensionerna i en fenomenologiskt tolkad landskapsupplevelse (eng. ’presence’). Modellen utvecklar därmed ett konkret bidrag till landskapsgeografins metodologi. Genom att sammanföra ofta motsatta perspektiv syftar modellen till att blottlägga de olika materiella, symboliska och affektiva lagren i landskapet. Inom kulturarvs- och turismvetenskapen kommer modellen därmed att kunna ge ett bidrag till att kombinera teori och praktik och fungera som ett lättillgängligt och anpassningsbart redskap för att studera komplexiteten i besökarupplevelser i relief mot det historiska landskapets skilda dimensioner. I avhandlingens empiriska del appliceras modellen på fyra kulturarvlandskap som associeras till vikingatid. Resultaten visar att det finns en önskan till konkreta, sinnligt inkännande och individuella möten med landskapet och dess historia. Detta belyser behovet av att motverka de distanserande och avtrubbande krafter som kan finnas i samtida kulturarvshantering och att återuppväcka möjligheter till levande upplevelser i förflutna och nutida landskap.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2020

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • landscape
 • heritage
 • heritagescapes
 • phenomenology
 • tourism
 • human geography
 • landscape geography
 • storytelling
 • enchantment
 • affect
 • emotion
 • Vikings
 • heritage management
 • presence

Status

Published

Handledare

 • Tomas Germundsson
 • Tom Mels

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-575-6
 • ISBN: 978-91-7895-574-9

Försvarsdatum

18 september 2020

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund

Opponent

 • David C. Harvey (Dr. / Associate Professor)