Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

K. Lindsjö

Karin Lindsjö

Utbildningskoordinator

K. Lindsjö

"Everybody knows every child should be educated" : The Strive Towards Universal Primary Education in Tanzania

Författare

 • Karin Lindsjö

Summary, in Swedish

År 2001 deklarerade den tanzaniska regeringen den första Primary Education Development Plan och därmed avskaffades den tidigare obligatoriska skolavgiften för grundskolan. I och med avskaffandet av skolavgiften förväntades andelen barn i grundskola att öka. Syftet med avhandlingen är att förstå hur reformen och dess fokus på avskaffandet av skolavgiften har påverkat föräldrars och vårdnadshavares stöd för grundskola, huruvida barnen är inkluderade i skolgången och har möjlighet att tillgodogöra sig utbildning.

I rurala och urbana miljöer har jag mött föräldrar, vårdnadshavare och lärare som har delat med sig av sina synpunkter på den obligatoriska skolan och denna avhandling undersöker föräldrars värdering av utbildning, uppfattning av skolkvalitén, barnens möjlighet att delta i skolgången samt kopplingarna mellan utbildning och försörjning i regionen Iringa, Tanzania.

Studien omfattar sex studieplatser; tre byar och tre stadsdelar i Iringa. Den empiriska datan inkluderar intervjuer med grundskolelärare, intervjuer och fokusgruppdiskussioner med vårdnadshavare som har barn i grundskolan, en hushållsundersökning med vårdnadshavare och intervjuer med nyckelinformanter.

I den här avhandlingen kommer jag fram till att skolbidrag från föräldrar har ersatt den tidigare skolavgiften. Oavsett socioekonomisk eller geografisk bakgrund värderas utbildning högt bland föräldrar och vårdnadshavare då det anses nödvändigt för att hitta arbete, att ta sig ur fattigdom och att lämna det traditionella rurala jordbruket. Stora geografiska skillnader påträffas, å andra sidan, när det gäller barnens möjligheter att tillgodose sig skolgång samt skolornas möjligheter att erbjuda utbildning.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2017

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Meddelande från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Avhandlingar

Issue

22

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Social and Economic Geography

Nyckelord

 • Universal Primary Education
 • parental perceptions
 • quality
 • inclusion
 • contributions
 • rura-urban conditions
 • rural livelihoods
 • Iringa Region
 • Tanzania
 • grundskola
 • föräldraperspektiv
 • skolkvalité
 • inklusion
 • skolbidrag
 • rurala-urbana förhållande
 • ruralt levebröd
 • Iringa
 • Tanzania

Status

Published

Handledare

 • Agnes Andersson Djurfeldt
 • Barbara Schulte

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7753-469-3
 • ISBN: 978-91-7753-470-9

Försvarsdatum

30 november 2017

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund

Opponent

 • Jonas Lindberg (Docent)