Johan Pries

Johan Pries

Postdoc

Johan Pries

Perspektiv: Det finns inga genvägar till trygga städer

Författare

  • Johan Pries
  • Niclas Hell

Summary, in Swedish

Beslutsfattare bör alltid vara skeptiska till universallösningar på sociala problem. Detta gäller inte minst BID-modellen, som har kritiserats bland annat för att skapa ett demokratiskt underskott i boendeområden, skriver forskare.

Ämne

  • Human Geography

Nyckelord

  • privatisering
  • nyliberalism
  • stadsutveckling
  • Segregation

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1652-6511