Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stadsodling i afrikanska städer

Forskningsprojekt inom Utvecklingsgeografi

Projekttitel: Stadsodling i afrikanska städer: miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar och utsikter i föränderliga globala och demografiska verkligheter

Kontaktperson: Magnus Jirström

Forskare på projektet:

Beskrivning

Detta multidisciplinära projekt som leds av LU/Kulturgeografi och SLU/Alnarp/Hortikultur avser besvara följande frågor:

  1. Hur påverkar stadsodlingen hushållens livsmedelsförsörjning och välfärd i ljuset av ökande livsmedelspriser?
  2. Hur skiljer sig mönstren för självförsörjning, inkomstdiversifiering och entreprenörskap utifrån socioekonomisk status och kön?
  3. Vilken teknologi och vilka marknadsförings strategier använder hushåll som vill åstadkomma inkomstdiversifiering genom stadsodling?
  4. Vilka hälsorisker för producenter och konsumenter kan spåras till vegetabilier som odlats i städer?
  5. Finns det ett regelverk för livsmedelssäkerhet?
  6. Vilka policies befrämjar en dynamisk, jämlik och miljömässig uthållig livsmedelsproduktion i städer?

Studien koncentrerar sig på mellanstora städer i Ghana och Kenya.

Vetenskapligt belagda fakta från detta projekt stödjer identifiering av ett ramverk för att kombinera möjliga inkomstkällor och förbättrad livsmedelsförsörjning med miljömässigt uthålliga produktionssätt och livsmedelssäkerhet.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten