Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The Metropolitan corridor revisited

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: The Metropolitan corridor revisited: tracing rural/urban hybrids as a base for sustainable development

Period: 2012-2014

Kontaktperson: Tomas Germundsson

Forskare på projektet:

Beskrivning

Projektet kombinerar landskapshistorisk forskning med studier av dagens järnvägslandskap med målet att skildra "the Metropolitan corridor" – järnvägs¬korridorens specifika hybridlandskap - samt lyfta fram dess värde som förebild för dagens planering. Vi söker mångfunktionella lösningar; genom att uppmärksamma korridorens utveckling kan vi samtidigt stärka orternas identitet, kulturhistoria, grönstruktur och därmed den biologiska mångfalden.