Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nationella forskarkurser

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2018
Nedan presenteras 2018 års forskarkurser inom det nationella programmet.

Vad är det nationella forskarutbildningsprogrammet?

Det nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi etablerades 1997. Det syftar till att:

  • ge alla doktorander tillträde till forskarkurser på landets kulturgeografiska institutioner
  • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen utanför den egna institutionen
  • erbjuda kurser med föreläsningar av inbjudna experter från Sverige och utlandet
  • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta andra doktorander och forskare

Varje år erbjuds minst 3 kurser varav en del är regelbundet återkommande. Urvalet av forskarkurser sker i en styrgrupp som består av företrädare för respektive deltagande institution. Gruppen leds för närvarande (sedan 2017) av professor Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och sammankomster sker vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna. De kostnader som uppstår för deltagande doktorand betalas av respektive doktorands institution som också ansvarar för poängsättningen inom forskarutbildningen.

I mån av plats är kurserna öppna även för forskarstuderande i andra discipliner, men då tillkommer kursavgifter (kontakta kursansvarig).

Följande institutioner medverkar i forskarutbildningsprogrammet:

Avdelning för geografi och turism, Karlstads universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs Universitet
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia, Umeå universitet
Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Kulturgeografiska institutionen, Örebro universitet

 

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2018

Qualitative methods in Human Geography
February – May 2018. Uppsala University, Lund University, Malmö University
Download Course description
Contact and application (deadline 15 November 2017): Irene Molina, Uppsala University, Irene [dot] Molina [at] ibf [dot] uu [dot] se

Global Urbanism: Exploring the remaking of cities and regions
April – May 2018. Stockholm University, Lund University
Download Course description
Contact and application (deadline 11 December 2017): Andrew Byerley, Stockholm University, andrew [dot] byerley [at] humangeo [dot] su [dot] se

Landscape and Production
May - September 2018. Lund University, Uppsala University
Download Course description
Contact and application (deadline 1 March 2018): Tomas Germundsson, Lund University, tomas [dot] germundsson [at] keg [dot] lu [dot] se

Urban Geography/Urban Studies/Cultural Studies: “Riots, Uprisings, and Revolts in the Contemporary City”
September – December 2018. Uppsala University, Gothenburg University, Malmö University
Download Course description
Contact and application (deadline 1 September 2018): Don Mitchell, Uppsala University, Don [dot] Mitchell [at] kultgeog [dot] uu [dot] se

 

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2017

Political Geography
February – May 2017. Uppsala University, Umeå University, Karlstad University
Download Course description
Contact and application (deadline 27 January 2017): David Jansson, Uppsala University, david [dot] jansson [at] kultgeog [dot] uu [dot] se

Economic Geography
Sept – Oct 2017; University of Gothenburg, Lund University, Uppsala University.
Download Course description
Contact and application (deadline 1 May 2017): Martin Henning, University of Gothenburg, martin [dot] henning [at] handels [dot] gu [dot] se

Time-geography – theoretical approach, notation system and methods
Nov 2017 – Dec 2017; Linköping University, University of Gothenburg
Download Course description
Contact and application (deadline 15 September 2017): Kajsa Ellegård, Linköping University, kajsa [dot] ellegard [at] liu [dot] se

Media Geographies
Nov 2017 – Dec 2017; Karlstads University, Lund University
Download Course description
Contact and application (deadline 16 June 2017): Mekonnen Tesfahuney, Karlstads University, mekonnen [dot] tesfahuney [at] kau [dot] se

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten