Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nationella forskarkurser

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2019
Nedan presenteras 2019 års forskarkurser inom det nationella programmet.

Vad är det nationella forskarutbildningsprogrammet?

Det nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi etablerades 1997. Det syftar till att:

  • ge alla doktorander tillträde till forskarkurser på landets kulturgeografiska institutioner
  • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen utanför den egna institutionen
  • erbjuda kurser med föreläsningar av inbjudna experter från Sverige och utlandet
  • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta andra doktorander och forskare

Varje år erbjuds minst 3 kurser varav en del är regelbundet återkommande. Urvalet av forskarkurser sker i en styrgrupp som består av företrädare för respektive deltagande institution. Gruppen leds för närvarande (sedan 2017) av professor Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och sammankomster sker vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna. De kostnader som uppstår för deltagande doktorand betalas av respektive doktorands institution som också ansvarar för poängsättningen inom forskarutbildningen.

I mån av plats är kurserna öppna även för forskarstuderande i andra discipliner, men då tillkommer kursavgifter (kontakta kursansvarig).

Följande institutioner medverkar i forskarutbildningsprogrammet:

Avdelning för geografi och turism, Karlstads universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs Universitet
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia, Umeå universitet
Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Kulturgeografiska institutionen, Örebro universitet

 

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2019

Feminist Geographies
Februari – Maj 2019. Karlstad University, Umeå University, Uppsala University

Download Course description
Kontakt och ansökan (deadline 19 December 2018): Lena Grip, Karlstad University,
lena [dot] grip [at] kau [dot] se

Classics in Spatial Theory
Mars – Maj 2019. Karlstad University, Lund University
Download Course description
Kontakt och ansökan (deadline 19 December 2018): Mekonnen Tesfahuney, Karlstad University, mete [at] kau [dot] se

Topics in Political Geography
September - November 2019. Uppsala University, Lund University, Umeå University
Download Course description
Kontakt och ansökan(deadline 9 September 2019): David Jansson, Uppsala University, david [dot] jansson [at] kultgeog [dot] uu [dot] se

 

Theories of agrarian transformations and modernization

Oktober - December 2019. Stockholm University, Uppsala University

Download Course description
Kontakt och ansökan(deadline 1 September 2019): Lowe Börjesson, Stockholm University, Lowe [dot] Borjeson [at] humangeo [dot] su [dot] se

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2018

Qualitative methods in Human Geography

February – May 2018. Uppsala University, Lund University, Malmö University
Download Course description
Contact and application (deadline 15 November 2017): Irene Molina, Uppsala University, Irene [dot] Molina [at] ibf [dot] uu [dot] se

Global Urbanism: Exploring the remaking of cities and regions
April – May 2018. Stockholm University, Lund University
Download Course description
Contact and application (deadline 11 December 2017): Andrew Byerley, Stockholm University, andrew [dot] byerley [at] humangeo [dot] su [dot] se

Landscape and Production
May - September 2018. Lund University, Uppsala University
Download Course description
Contact and application (deadline 1 March 2018): Tomas Germundsson, Lund University, tomas [dot] germundsson [at] keg [dot] lu [dot] se

Urban Geography/Urban Studies/Cultural Studies: “Riots, Uprisings, and Revolts in the Contemporary City”
September – December 2018. Uppsala University, Gothenburg University, Malmö University
Download Course description
Contact and application (deadline 1 September 2018): Don Mitchell, Uppsala University, Don [dot] Mitchell [at] kultgeog [dot] uu [dot] se

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten