Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Hembesök som brandförebyggande arbete

Author

 • Johan Nordgren
 • Hallin Per-Olof
 • Mona Tykesson Klubien
 • Jerry Nilsson
 • Nicklas Guldåker

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. Denna rapport fokuserar på hembesök som förebyggande brandskyddsarbete och hur det kan utvärderas. En teoretisk analysmodell för utvärdering av hembesök prövas empiriskt.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

6

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Brandförebyggande
 • mixed method
 • Hembesök
 • Räddningstjänst
 • RSYD
 • Räddingstjänsten syd
 • Utvärdering
 • Malmö
 • Teoretisk modell
 • Brandriskmiljö
 • Brandskyddsförmåga

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-169-7