Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Kommuners erfarenheter av arbete och stöd till utsatta medborgare till följd av stormen Gudrun, flodvågskatastrofen och några andra större händelser

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Tuija Nieminen Kristofersson

Summary, in Swedish

Detta informationsblad syftar till att förmedla

resultat från flera undersökningar om kommuners

och andra aktörers arbete och stöd till utsatta

medborgare i samband med större kriser.

Informationsbladet kan förhoppningsvis bidra med

erfarenheter och idéer till kommuners arbeten med

risk- och sårbarhetsanalyser, krisberedskaps- och

säkerhetsplaner, övningar och annan typ av krishanteringsrelaterad

verksamhet. Innehållet bygger på

intervjuer med kommunala tjänstemän som arbetat

aktivt med olika kriser och katastrofer från 1990 till

2006. Det är således en sammanfattning av den

kunskap som redan finns hos många kommuner och

som är värd att spridas vidare.

Department/s

 • Department of Human Geography
 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University Centre for Risk Analysis and Management

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • sårbarhet
 • Stormen Gudrun
 • sociologi
 • kommuner
 • intervjuer
 • kriser
 • tsunamin
 • utsatta medborgare
 • sociology

Status

Published

Project

 • FRIVA

Research group

 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete