Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Erfarenheter av GIS i samband med Stormen Gudrun.

Author

  • Martin Önnerfors
  • Nicklas Guldåker
  • Tuija Nieminen Kristofersson

Summary, in Swedish

Detta informationsblad syftar till att förmedla resultat

som kan vara av betydelse för kommuners och andra

aktörers användning av GIS i kris. Innehållet bygger

på intervjuer med tjänstemän från tre kommuner och

en länsstyrelse som har erfarenheter av tillämpningar

av GIS i samband med stormen Gudrun. Det är

således en sammanfattning av den kunskap som redan

finns hos många kommuner och som är värd att

spridas vidare.

Department/s

  • Department of Human Geography

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University Centre for Risk Analysis and Management

Topic

  • Human Geography

Keywords

  • Geografiska ínformationsystem
  • Svenska kommuner
  • Stormen Gudrun
  • GIS

Status

Published

Project

  • FRIVA