The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer

Human Geography

Bostadsbränder i storstadsområden – teoretiska utgångspunkter

Author

 • Per-Olof Hallin
 • Nicklas Guldåker
 • Jerry Nilsson
 • Mona Tykesson Klubien

Summary, in Swedish

Syftet med denna rapport är att ge en teoretisk ram kring hur bostadsbränder kan förstås och analyseras. I kommande rapporter kommer mer utvecklade jämförelser och statistiska analyser att presenteras.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

2

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Teoriska utgångspunkter
 • Brandprocess
 • Brandskyddsförmåga
 • brand
 • Brandtillbud
 • Brandriskmiljö
 • Bestämningsfaktorer
 • Malmö
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Södertörn
 • Attunda
 • MSB
 • Anlagda bränder
 • Oavsiktliga bränder
 • Tekniska fel

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-165-9