Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Hushålls hantering av stormen Gudrun

Author

 • Nicklas Guldåker

Editor

 • Per Becker
 • Susann Baez Ullberg

Summary, in Swedish

Ett resilient hushåll, som är väl förberett för en kris, ökar krishanteringsförmågan för samhället i stort när katastrofen är ett faktum – och mildrar konsekvenserna. Trots att hushåll på landsbygden drabbades hårt av stormen Gudrun 2005 var de väsentliga för krishanteringen som helhet, inte minst för överlevnad och mellanmänsklig omsorg. Hur såg detta skeende ut, och på vilket sätt kan analys av hushållens erfarenheter vid stormen öka våra hems resiliens framöver och förbättra det svenska krishanteringssystemet? Detta kapitel belyser just denna fråga, hur Sveriges resiliens vid naturkatastrofer kan stärkas genom att vi tar in hushållsperspektivet i det svenska krishanteringssystemet – vilket bland annat omfattar att utöka samverkan mellan professionella och lokala samhällsaktörer i det katastrofriskreducerande arbetet.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2016

Language

Swedish

Pages

191-220

Publication/Series

Katastrofriskreducering : Perspektiv, praktik, potential

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Hushåll
 • stormen Gudrun 2005
 • resiliens
 • Sårbarhet
 • sårbara grupper
 • krishanteringsförmåga
 • Kris
 • katastrof
 • storm
 • Landsbygd
 • södra Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 9789144106137