Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Lecturer

Photo of Mona Tykesson Klubien

Brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Per-Olof Hallin
 • Mona Tykesson Klubien
 • Jerry Nilsson

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras och analyseras det förebyggande brandsäkerhetsarbete som genomförs
och utvärderas i de räddningstjänstförbund och storstadsområden som ingår i studien. Genomgången berör olika förebyggande aktiviteter och faktorer som påverkar brandsäkerhetsarbetet med primärt fokus på bostadsbränder. I rapporten presenteras även ett förslag på hur ett områdesbaserat arbetssätt kan utvecklas och tillämpas som ett stöd till räddningstjänsters och andra berörda samhällsaktörers arbeten med att minska antalet brandriskmiljöer och höja
brandskyddsförmågan hos enskilda hushåll och andra aktörer.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

5

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • bostadsbrand
 • Brandsäkerhet
 • Räddningstjänst
 • Förebyggande
 • Brandförebyggande
 • Områdesprofil
 • Utvärdering
 • Malmö
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Attunda
 • Södertörn
 • Bransrisk
 • Brandriskmiljö
 • Brandskydd

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-168-0