The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bild - Anders Lund Hansen

Anders Lund Hansen

Senior lecturer

Bild - Anders Lund Hansen

Ojämlikhetens nya geografi. Texter om stadens och rummets förändringar under den globala kapitalismen

Editor

  • Anders Lund Hansen
  • Magnus Wennerhag

Summary, in Swedish

Vem har rätt till staden i en tid präglad av ökad ojämlikhet, gentrifiering och konkurrens städer emellan? Hur har nyliberalismen berett rum för kapitalismen genom att frånta människor deras platser och rättigheter?Vilka är förutsättningarna för samhällsförändring?I Ojämlikhetens nya geografi analyserar kulturgeografen David Harvey den globala kapitalismens nya rumslighet och den ojämlikhet som den skapar. Han diskuterar hur vår kunskap om dessa processer kan bidra till att både stärka jämlikheten och förbättra miljön.Boken innehåller några av Harveys mest betydande texter och teorier. Här finns både nyskrivet och äldre material från ett författarskap som under fyra årtionden gett oss viktiga inblickar i kapitalismens rumsliga dimension.

Department/s

  • Department of Human Geography
  • Faculty of Social Sciences

Publishing year

2011

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokförlaget Atlas

Topic

  • Human Geography

Status

Published

Project

  • 7th Framework Program, Financialisation, economy, society and sustainable development

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7389-929-1