Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandtjänst inom GIS-relaterat forskningsprojekt

Photo of the roof of geocentrum

Doktorandtjänst i kulturgeografi och ekonomisk geografi (Lunds Universitet) inom GIS-relaterat forskningsprojekt tillsammans med Polisen, Försvarshögskolan, med flera.

Forskningen skall bedrivas inom kulturgeografi och ekonomisk geografi och ansluta till forskningsprojektet Utvecklad krisberedskap till att leda, kommunicera och samordna platsbaserade åtgärder mot systemhotande brottslighet (se vidare: https://portal.research.lu.se/sv/projects/developed-crisis-preparedness-to-lead-communicate-and-coordinate- ). Forskningsprojektets syfte är att utveckla en gemensam krisberedskapsförmåga, där Polisen tillsammans med andra samhällsaktörer på ett tidigt stadium kan identifiera sårbara boendemiljöer och samhällsviktiga verksamheter som kan utsättas för befintliga och nya former av systemhotande brottslighet och antagonistiska hot. Centralt för forskningen i projektet är att i en svensk kontext utveckla och tillämpa den Geografiska informationssystem (GIS) -baserade metodiken Risk Terrain Modeling (RTM). RTM används för att strategiskt identifiera och arbeta förebyggande med områden med förhöjd risk för systemhotande brott och antagonistiska hot. RTM hjälper till att systematiskt identifiera platsbundna riskfaktorer samt modellerar hur de samvarierar på platser som producerar kriminella beteenden och utryck. RTM är utvecklat vid Rutgers University, New Jersey, USA.

Länk till annonsen:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:503291/