Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AR

Andreas Roos

Forskare

AR

Renewing power : Including global asymmetries within the system boundaries of solar photovoltaic technology

Författare

 • Andreas Roos

Summary, in Swedish

Solceller är en eftertraktad teknik för att mildra de globala klimatförändringarna. Samtidigt finns det en växande oro att denna teknik är både skadlig för miljön och orättvist fördelad i världsekonomin. Forskare och miljöaktivister är oeniga i frågan om en global maktrelation är ofrånkomligt kopplad till solcellsteknik. Denna avhandling undersöker i vilken utsträckning de globala sociala och materiella förutsättningarna för solcellsteknik står i motsättning till den konventionella uppfattningen av vad solteknik är. Avhandlingen baseras på insikter från både ekologisk ekonomi och teknikfilosofi och erbjuder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att förstå solteknikens globala maktdimension. Den centrala frågan är huruvida ’ekologiskt ojämnt utbyte’ är en nödvändig förutsättning för storskalig utveckling av solteknik. Teorin om ekologiskt ojämnt utbyte förklarar hur rikare nationer i världsekonomin förlitar sig på en nettoimport av resurser för att upprätthålla höga konsumtionsnivåer, samtidigt som stora delar av deras miljöbelastning förskjuts till fattigare nationer. Denna teori testas i en livscykelanalys-baserad beräkning av ekologiskt ojämnt utbyte mellan Tyskland och Kina under den globala solcellsmarknadens framväxt 2002-2018. Teorin testas även genom en tillämpning av begreppet ’krafttäthet’ på fyra ledande solkraftsnationers ambitioner att installera solcellsteknik (Kina, Tyskland, Indien, Italien). Resultaten visar hur storskalig utveckling av solkraftsteknik kräver en asymmetrisk fördelning av resurser i världsekonomin lika mycket som det kräver kisel, elektriska komponenter, ingenjörer och direkt solljus. Att beslutsfattare tenderar att bortse från detta är troligtvis ett symptom på ’maskinfetischism’. Denna kulturella synvilla maskerar de globala ojämlikheterna i den framväxande nya energiregimen samtidigt som den hindrar oss från att förstå vad modern teknik egentligen är.

Avdelning/ar

 • Humanekologi

Publiceringsår

2021-03-30

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • solar energy
 • photovoltaic technology
 • ecologically unequal exchange
 • philosophical materialism
 • social metabolism
 • political artifacts
 • authoritarian technics
 • machine fetishism
 • environmental justice
 • environmental sustainability
 • solar power

Status

Published

Handledare

 • Alf Hornborg
 • Vasna Ramasar

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-800-9
 • ISBN: 978-91-7895-799-6

Försvarsdatum

28 april 2021

Försvarstid

15:00

Försvarsplats

online, zoom Link is available via Associate senior lecturer Vasna Ramasar (vasna.ramasar@hek.lu.se)

Opponent

 • Langdon Winner (Professor)